Napisano o mnie

Link do artykułu na mój temat w „Naszym Świdniku”

Antologie, w których zamieszczono moje utwory poetyckie:

1. „Wiązanie światłem słowa”, Antologia poezji współczesnej, ZLP Lublin 1997.
2. „Piękno nieposkromione”, ZLP Lublin 2000.
3. „Słowa gorejące”, Nauczycielski Klub Literacki Zamość 2001.
4. „Włosy zaplątane w sen”, Antologia poezji miłosnej, Oficyna wydawnicza „MAK”, Szczecin 2002 – „pokłosie” ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Betus qui amat”, w którym to konkursie zająłem I miejsce – Złota Fregata Bałtyku”.
5. „Dojrzewanie w miłości”, Antologia współczesnej poezji polskiej, Tom III, Wydawnictwo „MiGG”, ZLP Oddział w Radomiu, Radom, 2003.
6. „Do Ciebie Ojcze…”, Antologia Modlitw Współczesnych”, Wydawnictwo „MiGG”, ZLP Oddział w Radomiu, Radom 2003.
7. „Pięć wieków poezji o Lublinie”, Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

 

Almanachy, w których zamieszczono moje utwory poetyckie:

1. „A Duch wieje, kędy chce…”, Lublin 1993.
2. „Dedykacje”,Almanach poetycki, Wydawnictwo: Redakcja”Łamigłówek Religijny”, Gliwice 2001.
3. „Jest człowiek i jest Bóg…”, III Agon Poetycki „O wieniec Akantu”, Almanach, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2003.
4. „Ojcu Świętemu”, Almanach poetycki, Wydawnictwo: Redakcja „Łamigłówek Religijny”, Czekanów 2003.
5. „W objęciach dobra”, Almanach – Pokłosie VII Ogólnopolskiego – II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka” – Organizator: Rzym.- Katolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe – Krośnice 2003 r.
6. „Żegnamy Ojca Świętego”, Almanach, Wydawnictwo: Redakcja „Łamigłówek Religijny”, Czekanów 2005.
7. „Moje ulubione wiersze”, Almanach, Wydawnictwo: Redakcja Łamigłówek Religijny”, Czekanów 2007.

 

Leksykony i słowniki, w których „ujęto” moją osobę:

1. „Mini-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych”, Tom II, Wydawnictwo: Redakcja”Lamigłówek Religijny”, Gliwice 1998.
2.”Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie”, ZLP Lublin 1998.
3. „Pisarze współcześni regionu lubelskiego: Leksykon”, ZLP Lublin 1999.
4. „Mini-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych”, Tom III, Wydawnictwo: Redakcja „Łamigłówek Religijny”, Gliwice 2002.

 

Czasopisma /dzienniki, periodyki/, w których zamieszczono moją twórczość, jest mowa o mnie lub rozmowa ze mną:

1. „Głos Żołnierza”, 9-10 lutego 1967, Nr 20(4247); /debiut poetycki – wiersz pt.”Wystarczy tylko szept”/.
2. „WYCHOWAWCA” – Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, Nr2(14) Kraków, Luty 1994, ISSN 1230-3720.
3. „Głos Świdnika”, 12 czerwca 1997, Nr 22(1324); /wywiad (pt.”Chcę pokazać piękno człowieka”), jaki przeprowadził ze mną dr Sławomir Myk/.
4. „Głos Świdnika”, 16 czerwca 2000, Nr 23(1462); /reportaż pt.”Teatr Experymentalny Janusza Adamczyka i jego lekcja rozmowy”/.
5. „Poezja dzisiaj”, Nr 15/16 2001 Warszawa; /wiersze i biogram/.
6. „Literacka Polska”, Nr1(2)-2002, Warszawa; /kilka wierszy – min. „Piękno zmartwychpowstawania” – i recenzja mojej twórczości („Jaki jest sens życia człowieka”) dokonana przez dr Ryszarda Kalbarczyka/.
7. „Literacka Polska”, Nr 2(3)-2002, Warszawa; /wiersz pt.”Do Polaków w sprawie nadziei”/
8. „Głos Nauczycielski”, Nr 19, 8V2002r. Warszawa; /esej pt.”Antysztuka – służebnica bestii”/
9. „Kurier Lubelski”, 4 listopada 2005. Nr 257 (12 776), s.2.: „O poezji i prozie życia” – Rozmowa z dziennikarką Jolantą Chwałczyk.

 

Miasto, w którym mieszkam od trzydziestu sześciu lat – o mnie:

1. „Nasz Świdnik”~~ 50 lat miasta Świdnika ~~ Środowisko * Ludzie * Dokonania”
Moja biografia w rozdziale „Artyści” – s.132
Informacja o prowadzonym przeze mnie Teatrze Eksperymentalnym w rozdziale „Instytucje” – s.322.

 

„WHO IS WHO W POLSCE” Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków”. Wydanie 2003. (informacje dotyczące mojej osoby znajdują się na stronie 28)

(a także w następnych wydaniach „WHO IS WHO W POLSCE”)

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *