Wiersze – klucze

(16) „Sprawa Jezusa Chrystusa”
(15) „Wielki Tydzień, Einstein i św. Faustyna”
(14) „Czuję duszę moją”
(13) „Jest taka Droga”
(12) „W prostych słowach do Polaków”
(11)  „Klucz”
(10)  „Konfesja”
(09)  „Droga”
(08)  „Logo”
(07)  „Dziecięcy świat”
(06)  „Litania do Najmłodszych Polskich Świętych”
(05)  „Dzień Dzieci Nienarodzonych”
(04)  „Wolność”
(03)  „Życie”
(02) „Zmartwychwstanie”
(01) „Autoportret – ujęcie holistyczne”

(16) „Sprawa Jezusa Chrystusa”
Nie bójmy się postawić pytania:
Za co tak sponiewierano Jezusa?
I odpowiedzmy na nie:
Za to, że ukazując fałsz i obłudę,
wzniecał w ludziach płomień
prawdziwej wiary i prawdziwej wolności.
Ale zapytajmy też:
Dlaczego i dzisiaj Jezusa się nienawidzi?
I odpowiedzmy:
Dlatego, że potrafi wzbudzać świadomość wieczności.
I nadal będzie wyśmiewany,
ponieważ Jego Droga
jest ciekawsza od innych dróg.
Świdnik, 19.04.2019 – Wielki Piątek


(15) „Wielki Tydzień, Einstein i św. Faustyna”

Wątpić w sens cierpienia św. Faustyny
może tylko ktoś, kto wątpi
w prawdziwość cierpienia Jezusa Chrystusa,
a zatem jest to ktoś,
kto nie potrafi zrozumieć,
że warunkiem naszego zbawienia
jest świadome współuczestniczenie,
a nie bezmyślne powtarzanie,
że On oddał za nas swoje życie,
więc jesteśmy zbawieni.
Jest istotna różnica
między świadomym współuczestniczeniem,
a bezrefleksyjnym żerowaniem na Jego Ofierze,
to pierwsze – przywraca Sens,
to drugie – pokazuje dno człowieka.
Świdnik, 16. kwietnia 2019 r.

(14) Czuję duszę moją
Dzisiaj wszystko jest wolno
niech więc będzie mi wolno
nie być przeszkodą dla duszy mej
dlaczego miałbym nie poczuć Piękna Najwyższego
przecież to Ono jest jej dziedzicem
więc przestaję być dla duszy mej zawalidrogą
to niech ona we mnie
a nie ja w niej
będzie sobą.
Świdnik, 26. października 2017 r.

(13) Jest taka Droga
Dusza –
wiecznie żywa cząstka Wszechświata
nie buja w obłokach
i nie szuka śmierci
wyczuwa Drogę –
niewidzialną ścieżkę na szczyt Omegi
wystarczy jej nie przeszkadzać
a ciemności zaczną się rozpraszać.
Świdnik, 6. września 2017 r.

(12) W prostych słowach do Polaków
My Polacy
mamy swoja historię
mamy własne korzenie
i wielkie doświadczenie
nie wstydźmy się być sobą
budujmy własny solidny dom
bo inni nam Go nie zbudują
w ich interesie leży
abyśmy Go nie mieli.
Świdnik, w grudniu 2016 r.

(11) KLUCZ
różne są oblicza poezji
moje słowa są proste i suche
mógłbym je przystroić
by dźwięczały i błyszczały
niczym odpustowe stragany
mógłbym je wyostrzyć
by dreszczem przeszywały
nasycić seksem i wulgaryzmami
błysnąć pojęciem mało znanym
wetknąć metaforę –
odlotowy pen-hit stworzyć
ale po co? –
kto szuka w głębinach
ten mieliznę z daleka omija
odróżnia to – co kusi i mami
od tego – co byt otwiera
a TO jest ciągle w drodze
ufając Panu
nie odpoczywa

(10) KONFESJA
są tacy
którzy nie lubią mnie
zniszczyli dokumenty
przejęli pamiątki
wykradli listy
oskarżyli
i się dziwią
że nie osiwiałem
nie zwariowałem
nie zabiłem się
więc mówią – nienormalny
i gniewają się na świat cały
że ich krzywdzi
nie przytula i nie karmi
w ciemnościach się chowają
unikają Słońca
odwrotnie do mnie
trudno się spotkać
na takich drogach

(09) DROGA
nasz Bóg niebie uśmierca
pomaga po raz drugi się narodzić
zajaśnieć i być obecnym
po obu stronach
taka jest ta wąska śnieżka istnienia
tak wąska
że niektórym nawet się wydaje
że w ogóle ciebie nie było i nie ma
aż tak głęboki jest ich sen

(08) LOGO
szukając piękna
zachwycają się dziełami sztuki
a wystarczy spojrzeć na dziecko
nie sposób się nie zachwycić
i nie modlić o jego szczęśliwość
modlić gorąco
póki obcy nie wkroczą
i twojego dziecka nie uwiodą
podaruj mu swe serce
by obcy nie uczynili go swym sługą
by twej prawdziwej radości
w wielki smutek nie przemienili

(07) DZIECIĘCY ŚWIAT
wielki jest świat małego dziecka
większy niż człowieka dorosłego
więcej słyszy i więcej widzi
i wszystko chce pojąć
stąd – nasza obecność
trzymanie za rączkę
pomaganie i chronienie
i nasza świadomość
że życie bywa przerażające
o czym ono
nie powinno się przekonać

(06) LITANIA DO NAJMŁODSZYCH POLSKICH ŚWIĘTYCH
Święta Weroniko –
Patronko Morza Bałtyckiego
Święta Magdaleno –
Patronko ruin i zabytków
Święta – cudem uratowana –
Patronko podziemi
Rozpalajcie w sercach matek Polek
Miłość do ich dzieci

(05) DZIEŃ DZIECI NIENARODZONYCH
to jest jak niemy film
jak surrealistyczny spektakl
bez epilogu i bez widowni
gdzieś na dnie tego świata
na jego powierzchni są kobiety
które nie mogą zapomnieć
są mężczyźni którzy ciągle żałują
są ludzie którzy Was kochają
spotkajmy się tam
gdzie mieszkają Anioły
wśród zielonych wzgórz
i szumiących potoków
zaprasza nas nasz Pan
On wskrzesza
i kocha najbardziej

(04) WOLNOŚĆ
kto dąży do wolności
ten nie lekceważy nikogo i niczego
kto zbliża się do wolności
ten szanuje wszystkich i wszystko
wolny człowiek
rozumie przyczynę swego błądzenia
staje się coraz pokorniejszy
aż JEST wraz z NIM

(03) ŻYCIE
samo się nie stworzyło
nie bez powodu przychodzi na świat
nie łatwo określić jego sens
ale też próżne jest pytanie –
czy byłoby lepiej się nie narodzić?

wkomponowany w Majestat Stwórcy
człowiek poznaje i odkrywa
buduje i doświadcza
sekunda po sekundzie
zmierza do końca i początku zarazem

świadomy siebie
przenikany Duchem
na skrzydłach Miłości
coraz bardziej jako Jedno
przemierza poprzez czas i przestrzeń

(02) ZMARTWYCHWSTANIE
piękno i potęga Wszechświata –
dla kogóż miałoby to być? –
jeśli nie dla człowieka?
jednak niezbyt daleko można dojść
pełzając po ziemi jak wąż

przyszedł więc Wybawiciel
by w stronę Nieba człowieka skierować
nie każdy ma ochotę się wspinać
drogą jest wielkim trudem
już po pierwszym kroku zaczynasz umierać

bez zaufania Zmartwychwstałemu
możesz mieć tylko wrażenie
że do szczytu się zbliżasz
gdy w istocie nie widzisz faktu
że przed tobą przepaść się otwiera

(01) AUTOPORTRET – UJĘCIE HOLISTYCZNE
bez wiary
trwałoby to krótko
bez ufności – w skorupie
bez miłości – w usidleniu
bardziej martwy niż żywy

boli cierpienie dzieci
przeraża – ich zabijanie
wartością – czucie i rozumienie
niełatwo się cieszyć
ale uśmiech bywa lekarstwem

gdyby nie wolność w Panu
trzeba byłoby kogoś udawać
gra jest dobra dla bytu skończonego
duch tęskni do bytu wiecznego
to się czuje od dziecka

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *